Bildkälla: Women for Women

Bildkälla: Women for Women

Intjänad donation

3300kr

BenefitBallerinas mål

5000kr

Women FOr Women International

I moderna konflikter och krig är det farligare att vara en civil kvinna än en soldat. Kvinnor blir ofta sexuella “krigsbyten” eller dödas i precisionsbombningar, medan de även används som bokstavliga slagfält, då våldtäkt ofta används som ett vapen i konflikter.
Women for Women arbetar för kvinnors frihet och rättigheter genom att bidra med ekonomiskt stöd till 100 olika kvinnoorganisationer i konfliktdrabbade länder. Det centrala i organisationerna är att påverka politiken, utbilda kvinnor om hälsa och mänskliga rättigheter samt motverka våld och människohandel. Hittills har de hjälpt upp emot 500 000 drabbade kvinnor. BenefitBallerinas mål är att skänka 5000 kr till Women for Women och förändra så många liv som möjligt.